วิธีการสั่งซื้อเบอร์

วิธีสั่งซื้อเบอร์มงคล

การสั่งซื้อเบอร์มงคลกับร้านเบอร์ทองสุข ง่ายๆ เพียงแค่คลิ๊กสั่งซื้อและกรอกที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจน

 

วิธีการสั่งซื้อมีดังนี้ค่ะ

  1.  กด สั่งซื้อเบอร์นี้  
  2. ตรวจสอบ เบอร์มงคล ที่สั่งซื้อ ในตระกร้าสินค้า
  3. กด เลือกวิธีการจัดส่ง ( ส่งฟรี EMS ด่วนพิเศษทุกชิ้น )
  4. กด ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน  เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อ
  5. กรอกที่อยู่ ของลูกค้า ให้ถูกต้องชัดเจน
  6. เลือกวิธีการชำระเงิน
  7. กดสั่งซื้อ

ลูกค้าจะได้รับเลขที่ออเดอร์ Order Number และ อีเมลล์ Confirm  ตอบกลับไปทางอีเมลล์ของท่าน

รายได้ส่วนนึงจากการขายเบอร์แบ่งทำบุญให้ลูกค้าเสมอ

ทางร้านแบ่งทำบุญเพื่อเชื่อมบุญให้ลูกค้าในร้านเสมอ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย หนุนดวงให้ลูกค้า เช่น การทำโรงทาน การทำกฐินทาน การทำวิหารทาน สร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างโรงพยาบาล เป็นต้น

image

กรุณาอ่านก่อนสั่งซื้อ POLICY

 

นโยบายการจองสินค้า และมัดจำสินค้า

 

1. สั่งซื้อสินค้า โอนชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
ท่านสามารถกดสั่งซื้อสินค้า โดยทางร้านจะรับรายการสั่งซื้อสินค้า กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชม.  หากเกินเวลาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าทันที และเมื่อกดสั่งซื้อสินค้าแล้วกรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ควรแจ้งโอนเงินด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ทางร้านดำเนินการจัดส่งในลำดับถัดไป

2. ขอมัดจำสินค้า
หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้า โดยมีระยะเวลาเกินกว่า 24 ชั่วโมง ต้องมัดจำสินค้าไว้ 30% ของราคาสินค้า และชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน 

  • เมื่อได้ทำการตกลงสั่งซื้อและวางมัดจำสำหรับซิมการ์ดเบอร์นั้นแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขเบอร์ที่สั่งซื้อภายหลังได้ 
  • เมื่อท่านได้วางเงินมัดจำ 30% แล้ว ละเลยไม่ชำระเงินส่วนต่างที่เหลือภายใน 15 วัน ที่กำหนด ทางร้านจะทำการริบมัดจำ

วัตถุประสงค์ของมัดจำ : เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสัญญา การส่งมอบ สิ่งของให้แก่กันเพื่อเป็นมัดจำไว้นั้น ย่อมเป็นหลักฐานเบื้องต้นประการหนึ่งว่าสัญญาได้ทำกันขึ้นแล้ว

 

 

นโยบายการโอนเปลี่ยนชื่อ

 

เมื่อได้รับซิมการ์ดแล้ว กรุณาโอนเปลี่ยนชื่อภายใน หรือลงทะเบียนซิมการ์ด ภายใน 15 วันสำหรับ DTAC / AIS  และ 7 วันสำหรับ TRUE MOVE

หากทางร้านตรวจสอบพบว่า ซิมหมายเลขตามใบสั่งซื้อยังเป็นชื่อของทางร้าน ทางร้านจะทำการดึงเบอร์คืนทันที (เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการเรียกร้องสิทธิเมื่อเกิดปัญหาการใช้บริการในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันปัญหาผู้แอบอ้างนำเลขหมายของเราไปใช้บริการ เป็นต้น และ เป็นการลดช่องทางการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในทางที่มิชอบไปสร้างปัญหาของสังคม เช่น การก่อกวน ข่มขู่ หลอกลวง ซื้อขายยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย การติดต่อหรือจ้างวานเพื่อก่ออาชญากรรม จุดชนวนระเบิดเพื่อก่อวินาศกรรม เป็นต้น )

 

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

การคืนสินค้า และการคืนเงิน

1. นโยบายการคืนเงิน 100%
ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน / คืนสินค้าซิมการ์ดเบอร์มงคลใดๆ ก็ตามที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางเราจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

สินค้าเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ซิมดับไม่มีสัญญาณ และทางร้านไม่สามารถเรียกคืนสัญญาณได้  (คืนเงินเต็มจำนวน 100%)
สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง ได้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ

กรณีที่ซื้อซิมการ์ดแล้วไม่ชอบ อนาคตชอบหมายเลขอื่น ทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีนี้
ลูกค้าควรตรวจสอบสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ว่าสินค้าที่สั่งซื้อถูกต้องหรือไม่ หากสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขเบอร์ได้

กรณีลูกค้าปล่อยให้เบอร์ของตนเองหมดอายุ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้
ทางร้านจะเขียนวันหมดอายุ ให้ที่หน้าซองซิมการ์ดก่อนส่งทุกครั้ง กรุณาเติมเงินตามวันที่ทางร้านเขียนไว้ให้ หากปล่อยให้สินค้าซิมการ์ดของท่านหมดอายุวันใช้งาน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี (แต่สามารถปรึกษาสอบถามทางร้านเพื่อให้ช่วยประสานงานกับทางค่ายสำหรับขอเบอร์คืน)

 

หมายเหตุ :

หากท่านรับสินค้าไปเกิน 15 วัน ทางร้านเบอร์ทองสุขขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

 

 

2. วิธีการส่งคืนสินค้า กรณีส่งเบอร์ผิดเท่านั้น
หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน ในกรณีที่ทางร้านส่งมอบหมายเลขผิดนั้น กรุณากรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า เข้ามาทางช่องทางที่สั่งซื้อสินค้า   ( สำหรับกรณีอื่น กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าใหม่  ในกรณีที่มิใช่ความผิดพลาดของทางร้าน เช่น ชอบเบอร์อื่นๆในอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนหรือคืนเงินทุกกรณี )

 

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า
กระบวนการเปลี่ยนสินค้าซิมการ์ด / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางทางร้านเบอร์ทองสุข ได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินตรวจสอบสัญญาณซิมการ์ดนี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ทางร้านเบอร์ทองสุขได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 099-4242426

 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
หากสินค้าซิมการ์ดที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง  ทางร้านเบอร์ทองสุขยินดีที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่
ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าซิมการ์ดและตรวจสอบสัญญาณซิมการ์ด คืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ทางร้านเบอร์ทองสุขได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางร้านเบอร์ทองสุขจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์ หรือ LINE แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

 

6. นโยบายการคืนเงิน
ทางร้านเบอร์ทองสุขจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน ของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ร้านเบอร์ทองสุข ไม่มีสินค้าตามใบแจ้งรายการสั่งซื้อ หรือ กรณีที่ซิมการ์ดของทางร้านชำรุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเป็นความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสาร และ หลักฐานทางบัญชี เพื่อให้ร้านเบอร์ทองสุข ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 24ชม.  และทางร้านเบอร์ทองสุขจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน และ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

ทั้งนี้ร้านเบอร์ทองสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

24 Hr

ง่ายซื้อสะดวก กดสั่งซื้อ ได้ตลอด 24 ชม.

1-3 Days

รวดเร็ว ส่งไวทันใจ ถึงมือภายใน 1-3 วัน

Free

ส่งฟรี บริการส่งฟรีลงทะเบียน

Call US

Contact Center 099-4242426